Wat is het

Ben je tussen 16 en 30 jaar dan kun jij je talent ontdekken door bij kunstwerkplaats De Möllerwerf een paar korte workshops te volgen. Dit levert bijzondere ontmoetingen en ervaringen op. In dit MAKE&MEETtraject kun je op eigen tempo meedraaien en ook nog eens iets betekenen voor een ander.

Traject

Via een kennismakingsplein bij de Möllerwerf ontdek je eerst welke mogelijke workshops je kunt afnemen en wat deze inhouden en leren we elkaar op een luchtige manier kennen. In nauwe samenspraak met jou wordt je persoonlijke MDT traject bepaald, waarbij er zowel 1 op 1 begeleiding mogelijk is, als gewerkt wordt in groepsverband.

Wanneer jij je talent eenmaal hebt ontdekt en de workshop onder de knie, dan verzorg je samen met de docent een workshop binnen het sociaal domein, zoals aan mensen van Wijkracht, het Leger des Heils, De Zonnebloem, All4free, Humanitas Twente en de Vakantiespelen. 
Ook maak je kennis met een van deze instellingen door bijvoorbeeld een dag mee te draaien. Met de foto’s die je hiervan maakt maken we andere jongeren enthousiast om ook deel te nemen.

MDT Visie 

We denken met MAKE&MEET verschillende groepen uit de samenleving te kunnen verbinden die elkaar anders niet snel ontmoet zouden hebben. Wie iets heeft geleerd kan ook een ander iets leren. Wie wordt geholpen kan ook een ander helpen. 

Help je mee? Meld je aan!